หลักสูตร Animation ในอเมริกา

หลักสูตร Animation ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้านแอนิเมชั่น ใน USA

สำหรับหลักสูตรแอนิเมชั่นในประเทศสหรัฐอเมริกา จะสอนทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับการวาดภาพ สร้างตัวละครแอนิเมชั่น กราฟิก และวิดีโอ ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมที่มีทักษะความรู้โดยตรง

โดยทั่วไปหลักสูตรจะประกอบด้วยการเรียนด้าน Illustration, visual communication, digital film and animation, visualization, design, animation for computer games และ general media โดยนักเรียนจะได้มีโอกาสในการร่วมงานกับองค์กรด้านภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ การ์ตูน และเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อจะช่วยเพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์และทางเทคนิคของตนเอง รวมถึงนักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ศิลปะ การออกแบบ การสื่อสาร การเล่าเรื่อง และการเขียนสคริปต์ เป็นต้น

อาชีพด้าน Animation

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแอนิเมชั่น จะสามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น การทำภาพยนตร์แอนิเมชั่น สื่อโทรทัศน์ เกมส์คอมพิวเตอร์ ฟรีแลนซ์แอนิเมชั่น หรือทำสื่อดิจิทัลต่าง ๆ เป็นต้น 

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ หลักสูตรแอนิเมชั่น

สำหรับเกณฑ์การรับสมัครก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป โดยไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละพาร์ท รวมถึงมี portfolio สำหรับการสมัครเรียน

เรียนต่อหลักสูตรแอนิเมชั่น ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อคอร์ส Animation ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถติดต่อ SI-USA เพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia