หลักสูตร Digital Media

หลักสูตร Digital Media ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อด้าน Digital Media ใน USA

หลักสูตรด้านสื่อดิจิทัล ในสหรัฐอเมริกาช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทั้งภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎีที่จำเป็นในการออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์สื่อสำหรับภาพยนตร์ แอนิเมชัน ทีวี เกม และเว็บไซต์ สำหรับการเรียนการสอนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัย ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ เช่น ทีวี เพลงและชุดตัดต่อ สตูดิโอถ่ายภาพ รวมถึงเครื่องมือมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น Adobe, Apple และ Autodesk เป็นต้น

โดยการเรียนต่อด้านสื่อดิจิทัล อาจรวมไปถึงเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล การออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ภาพถ่าย สื่อบนเว็บและแอปพลิเคชัน และผลกระทบทางสังคมของสื่อดิจิทัล ซึ่งจะมีหลายหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นปริญญาแซนด์วิช (four-year sandwich) ในระยะเวลา 4 ปี รวมถึงยังได้มีโอกาสฝึกงานอีกด้วย

อาชีพด้าน Digital Media

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสื่อดิจิทัล จะสามารถเลือกอาชีพในการทำงานได้หลากหลาย เช่น การออกแบบ การตลาด เนื้อหาหรือการเขียน การพัฒนาเว็บไซต์ การวิจัยดิจิทัล การออกแบบเสียง กระบวนการหลังการผลิตและกราฟิก หรือสามารถสร้างธุรกิจตั้งแต่บริษัทขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ในภาคสื่อ การตลาด และการสื่อสาร

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้าน Digital Media

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.0 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละพาร์ท และมีคะแนน International Baccalaureate 28 คะแนน

เรียนต่อ Digital Media ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตร Digital Media ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia