หลักสูตร Pharmacy

หลักสูตร Pharmacy ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อเภสัชศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาด้านเภสัชศาสตร์ เหมาะกับนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาเคมี และวิธีการที่หมอช่วยรักษาอาการของผู้ป่วย โดยทั่วไปหลักสูตรเภสัชศาสตร์จะใช้เวลาเรียน 4 ปี เนื้อหาของหลักสูตรจะสอนเกี่ยวกับ เภสัชวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชศาสตร์ เคมี จริยธรรม และเศรษฐศาสตร์

นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการไปฝึกงานกับบริษัท ในเรื่องของข้อมูลเชิงลึก และประสบการณ์ในการทำงานแบบจริง ๆ ซึ่งเราจะได้ใช้งานห้องปฏิบัติการที่มีความล้ำสมัยที่มีการจำลองการจ่ายยา รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ให้คำปรึกษา และระบบที่เชื่อมต่อที่ใช้กันทั่วในอุตสาหกรรมด้านยา

อาชีพด้าน Pharmacy

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ สามารถทำงานเป็นเภสัชกรในร้านขายยาของโรงพยาบาล หรือร้านขายยาในชุมชน รวมถึงการเป็นผู้ช่วยเภสัชกรในโรงพยาบาลก็ได้เช่นกัน นักเรียนยังสามารถทำงานด้าน pharmacy technicians ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการทดลองทางคลินิก เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Pharmacy ในสหรัฐอเมริกา

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนต้องมีคะแนนสอบ IELTS โดยรวมไม่น้อยกว่า 6.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 34 คะแนน นอกจากนี้ยังต้องมีผลการเรียนวิชา Chemistry และ Math ในการเรียนด้านเภสัชกรด้วยเช่นกัน

เรียนต่อเภสัชศาสตร์ ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนหลักสูตร Pharmacy ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ ฟรีกับพี่ ๆ SI-USA ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia