หลักสูตร American Studies ในอเมริกา

หลักสูตร American Studies ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อหลักสูตรอเมริกันศึกษา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

American Studies เป็นหลักสูตรที่เน้นเจาะลึกด้านประวัติศาสตร์ การพัฒนา และความหลากหลายของอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก โดยจะครอบคลุมไปถึงหลากหลายวิชา เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ การเมืองการปกครอง วรรณกรรม และประวัติศาสตร์ โดยจะได้เรียนรู้ถึงการเติบโตของประเทศมหาอำนาจ

โดยปีแรกของการศึกษานักเรียนจะได้รู้จักกับวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอเมริกา ส่วนในปีที่สองนักเรียนจะสามารถเลือกเรียนตามวิชาที่นักเรียนสนใจได้อย่างหลากหลาย และในปีที่สาม มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งจะเสนอโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาหนึ่งปีในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออเมริกาก่อนที่นักเรียนจะต้องส่งวิทยานิพนธ์

อาชีพหลังเรียนจบคอร์สอเมริกันศึกษา

นักเรียนสามารถประกอบอาชีพในด้าน นักข่าว นักการเมือง หรือเรียนต่อป.เอก ในด้านการวิจัยในอเมริกา

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ

ข้อกำหนดในการรับสมัครจะแตกต่างกันไป สำหรับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในสหรัฐอเมริกา แต่นักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 โดยไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ทักษะ และคะแนน International Baccalaureate 35 คะแนน / A-level ในวิชา English หรือ History

เรียนต่อหลักสูตรอเมริกันศึกษา ในสหรัฐอเมริกา

หากสนใจไปเรียนต่อคอร์ส American Studies ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถรับคำปรึกษาฟรี จาก SI-USA ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia