หลักสูตร Diploma

หลักสูตร Diploma

หลักสูตร Diploma เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มอบการฝึกอบรม และความรู้เฉพาะทางในสายงานหรือทักษะที่เจาะจง หลักสูตร Diploma มักใช้เวลาน้อยกว่าหลักสูตรปริญญา และมักเน้นทักษะเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสายงานทันที หลักสูตรเหล่านี้ช่วยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอาชีพเฉพาะทางหรือเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง

ประเภทของหลักสูตร Diploma

เมื่อเลือกเรียนหลักสูตร Diploma ในสหรัฐอเมริกา มีตัวเลือกอยู่ 2 อย่างคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตร Diploma ระดับปริญญาตรีจะสามารถเรียนได้หลังจากนักเรียนเรียนจบระดับมัธยมศึกษา 5 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตร Diploma ในระดับปริญญาตรีที่ได้รับความนิยมที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีดังนี้

นักเรียนสามารถเรียนจบหลักสูตร Postgraduate Diploma ได้เมื่อจบการศึกษาในสาขาที่เฉพาะเจาะจงแล้ว มีทั้งหลักสูตร 1 ปี และ 2 ปี นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Diploma 2 ปี ให้คุณเลือกที่จะอยู่ได้นานถึง 3 ปี ในขณะที่หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ให้คุณเลือกที่จะอยู่เพียง 1 ปี ซึ่งหลักสูตร Postgraduate Diploma ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 หลักสูตร มีดังนี้

เรียนต่อ Diploma

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรียน Diploma ในสหรัฐอเมริกา สามารถปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia